personvern

Kjøpsbetingelser og personvern

Norges lover pålegger alle å opplyse sine kunder om sine kjøpsbetingelser og hvordan de samler inn og behandler personopplysninger.

Kjøpsbetingelser

Inkludert i prisen er innleggelse av en side med kjøpsbetingelsene som kundene blir gjort oppmerksomme på i forbindelse med bestilling (oppfyller norsk lovgivning). I tillegg anbefaler vi våre kunder til å inkludere en fast link til disse betingelsene et sted på alle sidene. F.eks. i bunnmenyen.

OnNet formulerer ikke kjøpsbetingelsene for deg som kunde. Vi foretar heller ingen juridisk vurdering av innholdet. Vi forventer at du sender over disse kjøpsbetingelsene i forbindelse med leveringen av materiellet og at du selv har kvalitetssikret det juridiske innholdet av i kjøpsbetingelsene. Vår oppgave begrenser seg til å sette dem opp og lage link til disse på ønsket sted.

Personvernerklæring

For at nettbutikken skal være i tråd med EU sine GDPR regler har nettbutikken en standard personvernerklæring som angir hvordan nettbutikken behandler brukerens personopplysninger.

For å innhente samtykke fra brukerne implementeres et eget tillegg for nettopp dette formålet. Tillegget gjør det også mulig å be om å få utlevert opplysningene, få dem slettet eller trekke tilbake tidligere gitt samtykke.