merker-tilbud

Merker, tilbud og fremhevde produkter

Hvis ønskelig kan du også inkludere en egen side med dine merker, tilbud og fremhevde produkter.

Merkeside

Merkesiden har samme funksjonalitet og oppbygning som produktkategori siden, men viser nettbutikkens merker istedenfor produktkategoriene. Istedenfor et produktbilde presenteres nettbutikkens ulike merker.

Ved å klikke på en av merkene kommer brukeren til en side med alle produktene til dette merket.

Et eksempel på en slik merke side finner du på vår «Demo-site«.

Tilbudside

Har du mange produkter på tilbud kan det være hensiktsmessig å samle alle tilbudene på en egen tilbudside.

I standardversjonen av Web-Trade inngår en opplistning av inntil 5 tilbud i sidebaren til nettbutikken. Denne oversikten kan utvides til å også omfatte en egen tilbudsside som lister opp alle produktene på tilbud på tilsvarende måte som i sidebaren.

For å angi at et produkt er på tilbud angir du en pris i feltet «Salgspris» på produktets produktdetalj side i back-end grensesnittet til WooCommerce.